Stadsmakers Groep 5 6

Project Stadsmakers wordt afgesloten met stadswandeling en presentaties In het kader van de lessen van Blink die horen bij het onderdeel Stadsmakers hebben de kinderen van groep 5 en 6 een stadswandeling gemaakt onder leiding van juf Astrid door Borculo. Er werd stilgestaan bij de Stolpersteine, de Joodse gemeenschap en de historische tegels die door het centrum van Borculo als een tijdlijn liggen. Bij Blink werd er gesproken over de zaken die een stad tot een stad maken en we hebben gekeken of dit op Borculo ook van toepassing is. Dit bleek het geval te zijn. Daarna heeft groep 6 hun stad van de toekomst mogen presenteren in de klas. Sommige kinderen hadden heuse bouwwerken gemaakt, andere kinderen kozen voor een mindcraft versie van hun stad van de toekomst. Het belangrijkste was het proces. Hoe ging het samen werken, wat zijn de ideeën achter de stad en zijn er genoeg voorzieningen voor de mensen die er wonen. Er is door de kinderen heel fanatiek gebouwd en nagedacht over de mogelijkheden. Deze zijn aan elkaar gepresenteerd. Iedereen is voor deze presentatie glansrijk geslaagd!

Naar het overzicht