Gymnastiek 

De kinderen van groep 1 en 2 hebben iedere dag bewegingsonderwijs in het speel- gymlokaal van de school of buiten. Ook krijgen ze 1 x in de week een gymnastiekles van een vakleerkracht.

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 maken gebruik van gymzaal Noord of krijgen een pleinles. We gymmen op de dinsdag en donderdag. Het rooster wordt gecommuniceerd in de nieuwsbrief.