OR Ouderbijdrage

Van de ouders/verzorgers wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Door deze bijdrage is de ouderraad in de gelegenheid, allerlei activiteiten voor de kinderen te organiseren. De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de jaarvergadering van de ouderraad, welke in oktober of november plaatsvindt. Daarnaast wordt een bijdrage gevraagd voor deelname aan de schoolreizen.
De ouderbijdrage is vastgesteld op € 25,00 per kind per schooljaar