OR Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Voor het schooljaar 2022-2023 is deze vastgesteld op €25,00 per kind per jaar. Door deze bijdrage is de ouderraad in de gelegenheid allerlei activiteiten voor de kinderen te organiseren.  

Tijdens de jaarvergadering van de ouderraad, welke in oktober of november plaats vindt, wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. Tevens wordt daar de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld.   

Kinderen die na 1 januari van het lopende schooljaar op school komen betalen de helft.  

Naast de ouderbijdrage wordt een bijdrage gevraagd voor deelname aan schoolreizen. Dit bedrag wordt in het voorjaar kenbaar gemaakt in de nieuwsbrief. 

  • Toelating tot de school is niet afhankelijk van de financiële bijdrage van de ouders.  
  • De ouderbijdrage voor extra activiteiten gaat om een vrijwillige bijdrage; het niet voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.