MR Medenzeggenschapsraad

Betrokkenheid bij de school doet de behoefte aan zeggenschap ontstaan. In veel gevallen zal de oudergeleding van de medezeggenschapsraad, als representant van de ouders, de eerste instantie zijn die betrokken wordt bij de op school te nemen beslissingen. De medezeggenschapsraad, waar naast drie ouders ook drie leerkrachten zitting hebben, fungeert als adviesorgaan van het bestuur.
De vergaderingen van de medezeggenschapsraad worden op school gehouden en zijn openbaar. Op het prikbord bij de ingang van de wordt de agenda bekend gemaakt. Heeft u vragen over het beleid op school, of zaken aangaande de school, de leden van de medezeggenschapsraad zijn te allen tijde bereid uw vragen te beantwoorden.


 

Heeft u een vraag?

Wilt u een vraag stellen aan de MR? Klikt u dan hier:  mr@heuvelschool.nl