Verlof

Regels in verband met schoolverzuim

Als gevolg van de gewijzigde Leerplichtwet 1994 zijn een aantal bepalingen hierin voor u van belang om rekening mee te houden:
  • Extra vakantieverlof buiten de schoolvakanties is niet mogelijk. Alleen wanneer vanwege de specifieke aard van het beroep van de ouders het slechts mogelijk is om dit buiten de schoolvakanties te doen, kan de directeur van de school voor ten hoogste 10 schooldagen toestemming geven voor extra vakantie.
  • De directeur mag slechts voor gewichtige omstandigheden verlof verlenen. Hierbij valt te denken aan huwelijk, begrafenis, verhuizing, ernstige ziekte van een der ouders, e.d.
  • De directeur is verplicht om de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen de ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan op grond van de Leerplichtwet proces verbaal worden opgemaakt.
  • Bij ziekte van uw kind verzoeken wij u beleefd dit tijdig aan school door te geven d.m.v. een telefoontje (dit heeft onze voorkeur) of mailtje. Dit kan ‘s morgens van 08.00 - 08.30 uur. 
  • Om zo weinig mogelijk lessen te verzuimen, vragen wij u afspraken voor bijv. tandarts, logopedie enz. zoveel mogelijk na schooltijd te maken.
  • Bij de start van elke schooldag wordt er gecontroleerd of alle kinderen aanwezig zijn. Bij niet gemelde afwezigheid worden de ouders opgebeld.
  • Indien u verlof vraagt dient u een formulier in te vullen. Dit formulier is verkrijgbaar bij de directeur en is hier te downloaden.