Voor en na schoolse opvang

Onze school werkt m.b.t voor- en naschoolse opvang samen met kinderopvangorganisatie Partou en Avonturijn. (Uiteraard is iedere ouder vrij om voor een andere opvang te kiezen.) 

Voorschoolse opvang:

Iedere maandag en dinsdag verzorgt Partou vanaf 7.30 uur opvang bij ons op school. De kinderen zitten in een speciaal ingerichte ruimte met een medewerker van Partou. Rond 8.20 uur worden de kinderen naar de klassen gebracht. Op de woensdag, donderdag en vrijdag is opvang voor schooltijd ook mogelijk alleen moeten de kinderen dan naar een andere locatie worden gebracht. De kinderen worden dan vanaf die locatie naar school gebracht. 

Bij meer aanmeldingen is het mogelijk dat er ook op de woensdag, donderdag en vrijdag voorschoolse opvang op school gerealiseerd wordt. Heeft u hierover vragen, neemt u dan contact op met Partou of met de locatie-coördinator van de school, Heidi Eekelder-Prinsen 

Naschoolse opvang:

Voor naschoolse opvang wordt vervoer geregeld naar de locaties van Partou en Avonturijn. Medewerkers van de organisaties komen op school. Alle kinderen komen in de hal bij elkaar en gaan gezamenlijk naar de juiste locatie. 

Meer informatie kunt u vinden op de sites van beide vestigingen.