Ons motto:

"Ieder kind zijn talent"

Bij u in de buurt

De Heuvelschool is een openbare basisschool midden in de nieuwbouwwijk de Koppel. Rondom de school is veel speelruimte voor de kinderen en de school beschikt over een eigen moestuin. De Heuvelschool is een school waar kinderen geleerd wordt om elkaar te helpen, waar structuur belangrijk is en waar normen en waarden nog voorop staan.

Het gebruik van tablet en laptop zijn geintegreerd in het dagelijks lespakket. 

Een school waar uw kind geen nummer is....

Ons motto is " Ieder kind zijn talent "

Hiermee geven we aan dat we vooral kijken naar wat kinderen kunnen en weten. Deze positieve benadering door het maken van complimenten en het zorgen voor succeservaringen vergroot het zelfvertrouwen van het kind.

 

 

Kerst Orkest 2017

Kinderen en Ouders hebben samen Muziek gemaakt. Hieronder een Link naar de Filmpjes op Youtube Film 1 Film 2 Film 3 Film 4...

Kerstviering op de Heuvelschool

Kerstbakjes maken

Algemene informatie OBS H.W. Heuvelschool

De H.W Heuvelschool hanteert het uitgangspunt dat ieder kind uniek is met zijn eigen mogelijkheden. Wij vinden het belangrijk dat een kind vaak positief wordt aangesproken op zaken waar het goed in is, zodat het zich gewaardeerd weet op de talenten die het heeft. Het maken van complimenten en het ervaren van succeservaringen vergroot het zelfvertrouwen en versterkt het zelfbeeld. Het kind gaat zich competent voelen. Daarnaast worden kinderen aangesproken op hun verantwoordelijhdeden en bevorderen wij hun zelfstandigheid.

Om bepaalde doelen te halen moet er geoefend en gewerkt worden. Dit gebeurt of door met anderen samen te werken of door alleen te werken. We leren de kinderen ook taakgericht te werken. Hierbij steunen en begeleiden wij ze in hun ervaring dat het niet altijd makkelijk is en dat je wel eens door moet zetten om je doelen te behalen. We besteden veel aandacht aan de basisvaardigheden zoals lezen, rekenen en taal maar blijven natuurlijk gericht op de ontwikkeling vn het kind in zijn totaliteit.  Daarbij gaan we er vanuit dat kinderen van elkaar verschillen en passen daarom ons onderwijs op hun behoeften aan. 

Op school hanteren wij een een leerstofjaarklassensysteem, d.w.z. dat leerlingen van dezelfde leeftijd in één groep zitten en dat zij de basisstof krijgen die bij haar of zijn groep hoort (voornamelijk m.b.v. methodes). Binnen de basisstof maken we onderscheid in drie niveaus. Wanneer een kind problemen met bepaalde onderdelen heeft, krijgt het extra hulp binnen en/of buiten de groep. De daarvoor in aanmerking komende leerlingen volgen een aangepast programma. De leerlingen die de stof beheersen krijgen verdiepings- en verrijkingsstof aangeboden. Leerlingen die laten zien dat zij meer uitdaging nodig hebben krijgen bij ons de kans om een extra programma te volgen.