Medezeggenschapsraad en Ouderraad

Een school kan niet zonder de vrijwillige inzet van ouders.

Zowel bij de invulling van de activiteiten als ook bij het meebeslissen in de ontwikkeling van de school speelt de MR en OR een belangrijke rol.