MedezeggenschapsRaad  en Ouderraad

Een school kan niet zonder de vrijwillige inzet van ouders. Zowel voor de invulling van de activiteiten als ook het meebeslissen in de ontwikkeling van de school in de toekomst.