Schoolzwemmen

De kinderen van de groepen 3 en 4 zwemmen 1 keer in de 2 weken een uur onder begeleiding.
Dit gebeurt in zwembad ’t Timpke.

De tijden om te zwemmen zijn:
Groep 3 en 4 om de week een vrijdag van 11 uur tot 11.45 uur.

De ouders hoeven geen kaarten meer aan te schaffen. De ouders van groep 3 en 4  maken een bedrag van € 38,00 over op de rekening van de school. Iedere maand stuurt het zwembad een rekening die de school zal betalen. De school regelt ook de verrekening naar ouder(s)/verzorger(s) van kinderen die niet alle lessen hebben gevolgd. Hierover zijn afspraken gemaakt in een protocol schoolzwemmen.