Schoolzwemmen

De kinderen van de groepen 3 en 4 zwemmen 1 keer in de 2 weken een uur onder begeleiding.
Dit gebeurt in zwembad ’t Timpke.

Zwemtijden worden met de ouders van desbetreffende groepen gecommuniceerd.


De ouders hoeven geen kaarten meer aan te schaffen. De ouders van groep 3 en 4  maken een bedrag van € 38,00 over op de rekening van de school. Iedere maand stuurt het zwembad een rekening die de school zal betalen. De school regelt ook de verrekening naar ouder(s)/verzorger(s) van kinderen die niet alle lessen hebben gevolgd. Hierover zijn afspraken gemaakt in een protocol schoolzwemmen.