Kleuterinformatie

Hier kunt u het kleuterinformatieboekje downloaden. 
klik hier!

De overgang van thuis en peuterspeelzaal naar de basisschool, is voor uw kind (en vast ook voor u) een grote stap. Alles is nieuw en soms wat onwennig. De school moet een vertrouwde omgeving worden, waar uw kind zich veilig voelt en waar het met plezier naar toe gaat. De inrichting van de lokalen en ons onderwijs zijn hierop gericht. Wij proberen van ieder spelmoment een leermoment, en van ieder leermoment een spelmoment te maken. Zo ontwikkelen kinderen zich spelenderwijs.

Mocht u na het lezen van dit boekje toch nog vragen hebben, neemt u dan na schooltijd even contact op met één van de leerkrachten om een toelichting te vragen.