OR Ouderraad

Wie zijn wij:
Ouders die het leuk vinden om samen met het team de activiteiten op school te organiseren / coördineren.

Wat doen wij:
Als ouderraad ben je samen met het team verantwoordelijk voor de jaarlijkse activiteiten op de heuvelschool.
De activiteiten worden aan het begin van het schooljaar gepland in overleg met directie en team. Ze worden vastgelegd in een activiteitenplan.

Hoe werkt het:
De ouderraad bestaat uit een voorzitter – penningmeester – secretaris en ouderraadleden.
Vanuit de ouderraad worden er per activiteit commissies gevormd die samen met de teamleden de activiteit uitwerken, organiseren en coördineren. Per activiteit hebben meestal 2 à 3 ouderraadleden en 1 à 2 teamleden zitting.

De ouderraad komt ca 5 x per schooljaar bij elkaar om de voortgang van activiteiten te bespreken, activiteiten te evalueren en ideeën te opperen.

Ouderhulp:
Activiteiten kunnen niet georganiseerd worden zonder ouderhulp. Dit betekend dat we ook regelmatig per mail of whatsapp om extra hulp vragen van ouders ter ondersteuning van de activiteiten.

Meer informatie:
Het activiteitenplan en de notulen zijn te vinden op deze website.
Hier is ook de huidige samenstelling van OR leden te vinden.

Mocht u meer willen weten of het leuk lijken om ook een actieve bijdrage te leveren aan de activiteiten op school kunt u een mail sturen naar OR@heuvelschool.nl

Voor het bekostigen van deze activiteiten wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. 


Het huishoudelijk reglement is hier te downloaden.