Waar staat de Heuvelschool voor.

De H.W. Heuvelschool hanteert het uitgangspunt dat ieder kind uniek is met zijn eigen mogelijkheden en beperkingen. Wij vinden het belangrijk dat een kind vaak positief wordt aangesproken op zaken waar het goed in is, zodat het zich gewaardeerd weet op de talenten die het heeft. Het maken van complimenten en het ervaren van succeservaringen vergroot het zelfvertrouwen en versterkt het zelfbeeld. Het kind gaat zich competent voelen. Daarnaast worden kinderen aangesproken op hun verantwoordelijkheden en bevorderen wij hun zelfstandigheid. Om bepaalde doelen te halen moet er geoefend en gewerkt worden. Dit gebeurt of door met anderen samen te werken, of door alleen te werken. We leren de kinderen ook taakgericht te werken. Hierbij steunen en begeleiden wij ze in hun ervaring dat het niet altijd makkelijk is en dat je wel eens door moet zetten om je doel(en) te bereiken.     
 
We vinden het zeer belangrijk dat kinderen, ouders, leerkrachten en iedereen die bij onze school betrokken is, zich er thuis voelt.
 
Uitgangspunten en doelen:

De H.W. Heuvelschool is een school voor openbaar basisonderwijs voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
 
Belangrijk voor ons is, dat de kinderen met plezier naar school komen en daardoor gemotiveerd zijn om zoveel mogelijk te profiteren van het geboden onderwijs.
 
We besteden veel aandacht aan de basisvaardigheden zoals lezen, rekenen en taal, maar blijven natuurlijk gericht op de ontwikkeling van het kind in zijn totaliteit.  Daarbij gaan we ervan uit, dat kinderen van elkaar verschillen en passen daarom ons onderwijs op hun behoeften aan. 
 
Het onderwijs op de Heuvelschool impliceert meer dan alleen het overbrengen van kennis. Zo wordt er veel aandacht gegeven aan het ontwikkelen van de zelfstandigheid van de kinderen. Daarnaast vinden we, dat kinderen moeten leren met elkaar samen te werken. Kinderen zitten daarvoor in de klas in tafelgroepen, die regelmatig van samenstelling veranderen. Dit betekent ook dat wij de kinderen een zekere verantwoordelijkheid geven voor hun eigen werk. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de leeftijd en de capaciteiten van elke leerling. We doen ons uiterste best alle kinderen die bij ons op school zitten, zo te begeleiden en te leiden, dat de kerndoelen die voor het basisonderwijs gelden, door alle kinderen bereikt worden. 
 
Kortom: we willen een school zijn die

  • aandacht heeft voor elk kind en daarom onderwijs op maat geeft.
  • Dit betekent dat wij rekening houden met verschillen tussen kinderen;
  • aandacht heeft voor kinderen die speciale zorg behoeven; 
  • gericht is op het kind in zijn totaliteit en daarom evenwicht probeert te zoeken tussen verstandelijke, emotionele, sociale en motorische ontwikkeling;
  • aandacht heeft voor kinderen uit andere culturen en daarom aandacht besteed aan intercultureel onderwijs;
  • zelfstandigheid en verantwoordelijkheid bij kinderen wil vergroten; 
  • samenwerkt en daarom regelmatig met elkaar werk afstemt en bespreekt; 
  • open staat voor de omgeving door tijd te nemen voor iedereen die daarom vraagt;
  • in verandering blijft en daarom steeds naar onderwijsverbetering zoekt;
  • herkenbaar wil zijn, met een eigen gezicht en daarom aan kwaliteitszorg doet.

Aan die kwaliteitszorg zullen we ook de komende jaren veel tijd besteden.
 
Doelen van onze kwaliteitszorg zijn:

1. Het scheppen van een leeromgeving, waardoor iedere leerling in staat gesteld wordt zijn/haar basisvaardigheden te verwerven cq ontwikkelen.

2. Ontwikkelen van vaardigheden die de leerling in staat stelt zijn eigen leerproces en zijn gedrag te sturen, al dan niet met behulp van de leerkracht.

3. Ontwikkelen van sociaal en cognitief zelfrespect bij de leerling