Eindpresentaties Groep 6 Blink

Dit schooljaar zijn we gestart met Blink geïntegreerd. Hierbij zijn de lessen van geschiedenis, aardrijkskunde en biologie samengevoegd. Na een aantal theorielessen gaan de kinderen zelf aan de slag met onderzoeksvragen. Deze onderzoeksvragen resulteren in een onderzoek en verslaglegging. Veel kinderen hebben een power point gemaakt en bij sommige onderdelen werd ook een proefje gedaan. De kinderen stonden te stralen voor de klas! Ze waren erg trots op het eindresultaat. Dat mogen ze ook zeker zijn! Wat een super presentaties zijn er gegeven al dan niet ondersteund met een vulkaanuitbarsting, een aardbeving of een overstroming. De foto's spreken voor zichzelf!